Chính sách bảo mật

Nhà cái VG99 hoàn toàn tôn trọng và bảo vệ thông tin dữ liệu của khách hàng. Để có thể giúp người chơi hiểu rõ được cách chúng tôi thu thập, xử lý, và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật quyền riêng tư dưới đây.

Trước khi tham khảo bài viết và sử dụng các dịch vụ của VG99 các bạn nên đọc qua các bài viết:

VG99 thu thập những thông tin nào của bạn?

Những dữ liệu thông tin cá nhân mà VG99 thu thập bao gồm:

  • Thông tin về thiết bị bạn dùng để đăng ký/đăng nhập tài khoản game VG99.
  • Thông tin địa chỉ IP bạn đăng ký/đăng nhập tài khoản game VG99.
  • Các thông tin bạn cung cấp cho VG99 khi điền vào các biểu mẫu tại trang.
  • Các thông tin bạn giử khi liên hệ với chúng tôi ( ví dụ như: Họ tên, địa chỉ gmail, quốc tịch,…)

Sử dụng thông tin

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn với mục đích cụ thể và nằm trong quy định pháp luật: gửi hóa đơn, tạo tệp thành viên, và thông báo đến cho bạn về thông tin liên quan đến dịch vụ. Nhà cái chúng tôi sẽ không bao giờ tiết lộ dữ liệu thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba hoặc mục đích khác, trừ khi chúng tôi nhận được sự đồng ý của bạn.

Bảo vệ dữ liệu

Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bằng các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt mạng/hệ thống/chương trình/thiết bị đầu cuối/nhân viên thu thập, xử lý hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn đã được đưa vào phạm vi bảo vệ an ninh thông tin của chúng tôi và đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của các cơ quan có thẩm quyền có liên quan.

Sử dụng Cookie

Trang web hoặc máy chủ ứng dụng của chúng tôi sẽ ghi lại thông tin cookie, bao gồm thông tin thiết bị bạn sử dụng. Thông tin này chỉ để sử dụng để thống kê dữ liệu sẽ không liên quan đến thông tin nhận dạng cá nhân của bạn.
Thông tin này được sử dụng để cải thiện các sản phẩm dịch vụ, nội dung trang web, hệ thống và quảng cáo. Bạn có thể chọn chấp nhận hoặc từ chối các tính năng dịch vụ của trang web.

Các trường hợp chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba

Chúng tôi sẽ không bao giờ tiết lộ, bán hoặc trao đổi thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba trừ những trường hợp sau đây:

  • Khi được yêu cầu bởi các đơn vị tư pháp hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác theo luật pháp và các quy định và thông qua các thủ tục pháp lý và chính thức.
  • Được sự đồng ý của hội viên.
  • Liên quan đến lợi ích cá nhân của hội viên.

Quyền lợi của Hội viên VG99

Hội viên có các quyền liên quan đến thông tin cá nhân của mình như sau:

  • Có quyền truy cập, kiểm tra thông tin cá nhân của mình.
  • Yêu cầu chúng tôi sửa những lỗi sai liên quan đến thông tin chúng tôi nắm giữ.

Nhà cái VG99 chúng tôi hướng đến những khách hàng từ 18 tuổi trở lên, chúng tôi không thu thập thông tin của bất kỳ ai dưới 18 tuổi.

Tải App CSKH Chơi thử LH Telegram Đại lý Telegram